Tłumaczenia artykułów naukowych na język angielski Rybnik

Być może nie wszyscy wiedzą, ale Polska od lat naukowcami stoi, którzy nie boją się i chcą publikować w zagranicznych periodykach. Dzięki różnego rodzaju grantom i dofinansowaniom mogą po latach bolesnej nieobecności rozwinąć nareszcie swoje skrzydła także i za granicą. Mimo że wielu badaczy i naukowców świetnie zna język angielski potrzebny im m.in. do czytania fachowej literatury, to raczej niewielu z nich wykazuje aż tak dobrze rozwinięte zdolności pisarskie, redakcyjne lub dziennikarskie, by swoją publikację w czasopismach anglojęzycznych móc przygotować całkowicie samodzielnie, nie narażając się przy tym na ostrą krytykę ze strony redakcji.

Od The Lancet, Journal of Clinical Investigation, the American Journal of Medicine poprzez International Journal of Civil Engineering, Energy & Environmental Science, Journal of Royal Society Interface po Scientific American, the Scientist and Nature – tłumaczymy, korygujemy, adaptujemy i redagujemy prace naukowe polskich badaczy ukazujące się w języku angielskim w najznamienitszych periodykach i czasopismach naukowych. Co najważniejsze jednak, naszych tłumaczeń na język angielski redakcje tych periodyków nie zwracają całkowicie pokreślonych naszym klientom, ponieważ przetłumaczone przez nas artykuły i opracowania nadają się od razu do publikacji.

Możliwe jest to oczywiście tylko dzięki bezwzględnemu przestrzeganiu przez nas stosowanych przez poszczególne redakcje konwencji dotyczących przyjętego w danej dziedzinie nazewnictwa, obowiązującej w danym kraju ortografii, preferowanego przez dane pismo stylu i odróżniającej od siebie różne warianty narodowe interpunkcji. Wieloletnie praktyczne doświadczenie pozwoliło nam wypracować wobec redakcyjnych wymagań anglojęzycznych czasopism i periodyków konkretne podejścia, charakteryzujące się pełną i szybką akceptacją przedłożonych opracowań i artykułów w języku angielskim.

Od wielu lat współpracujemy z polskimi uniwersytetami, akademiami medycznymi, politechnikami i innymi uczelniami oraz ich najambitniejszymi i oddanymi swoim pasjom pracownikami naukowymi. Tłumaczymy publikacje dotyczące badań medycznych polskich lekarzy gromadzących i analizujących dane kliniczne swoich pacjentów. Polskim architektom i inżynierom pomagamy przekazać ich odpowiednikom w innych krajach genialne pomysły i rozwiązania powstałe w polskich realiach budowlanych. Fizycy, chemicy, biolodzy, farmaceuci, prawnicy, historycy, wojskowi, psychologowie i badacze rynku –  wszyscy oni chcą zostać usłyszanymi po drugiej stronie bariery językowej i my im w tym skutecznie pomagamy.

Od fizyki kwantowej po informatyzację społeczeństwa – w ciągu ponad 20 lat zdobywaliśmy ze swoimi tłumaczeniami na język angielski prawie wszystkie obszary nauki, technologii, medycyny, administracji, historii i polityki. Dzisiaj dysponujemy rozległymi umiejętnościami i kwalifikacjami, które z całą pewnością doceni każda osoba zainteresowana bezproblemową zagraniczną publikacją wyników prowadzonych przez siebie badań. Potrzebujecie Państwo solidnie wykonanego tłumaczenia artykułu naukowego przeznaczonego do publikacji? Trafiliście Państwo pod właściwy adres! Kierując do nas swoje zapytanie proszę podać, w jakim konkretnie czasopiśmie lub periodyku tłumaczenie Państwa publikacji ma się ukazać oraz do kogo dana praca jest adresowana. Informacje te pomogą nam w dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb.