Tłumaczenia finansowych analiz due diligence z języka polskiego na język angielski

Od momentu pojawienia się finansowych analiz due diligence w polskich przedsiębiorstwach na początku lat 2000 zdążyliśmy wykonać na zlecenie renomowanych biur rachunkowych i doradców podatkowych z Warszawy i innych polskich miast dziesiątki ich tłumaczeń z języka polskiego na język angielski, zazwyczaj na krótko przed przejęciem lub zakupem gotowych polskich przedsiębiorstw przez zagraniczne podmioty.

Finansowe analizy due diligence pozwalają zapoznać się z kondycją finansową przedsiębiorstwa. Gruntownej analizie poddawane są w nich stosowane w przedsiębiorstwie standardy rachunkowości, prawidłowość księgowań, poziomy finansowania i przepływy finansowe. Za ich pośrednictwem audytorzy lub biegli rewidenci mają wgląd w dokumenty księgowe przedsiębiorstwa, w szczególności w sprawozdania finansowe za poprzednie lata obrotowe. Oceniane są w nich wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa takie jak płynność, rentowność, zadłużenie, rotacja zapasów i należności. Finansowa analiza due diligence może być przydatna przy ustalaniu, czy proponowana cena nabycia przedsiębiorstwa jest wystarczająco korzystna.

Bezbłędne przetłumaczenie finansowej analizy due diligence na język angielski może zagwarantować wyłącznie posiadana przez tłumacza rzetelna wiedza i znajomość zasad rachunkowości obowiązujących w Wielkiej Brytanii/Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Dzięki naszemu tłumaczeniu na język angielski finansowa analiza due diligence okaże się dla potencjalnego nabywcy wystarczająco przekonywująca, by Państwa przedsiębiorstwo uzyskało wysoką cenę sprzedaży i przeszło w ręce inwestora w możliwie jak najkrótszym czasie.