Tłumacze przysięgli języka angielskiego Ostrołęka

Z różnych względów formalnych, faktycznych lub merytorycznych często się zdarza, że trafiający do Polski dokument w języku angielskim, zanim jeszcze zostanie wprowadzony do polskiego obrotu gospodarczego lub prawnego, musi zostać uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego.

Chociaż do dokumentów przedkładanych do uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego należą głównie różnego rodzaju zaświadczenia, poświadczenia, akty notarialne, certyfikaty, paszporty, dowody osobiste, zezwolenia na pobyt, świadectwa, wyciągi z rejestrów, akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, zgłoszenia, rejestracje, umowy czy też protokoły, to niejednokrotnie, np. w przypadku prowadzenia sprawy sądowej, uwierzytelnione lub poświadczone muszą zostać także opisy i rysunki techniczne, instrukcje obsługi, dokumenty księgowo-finansowe, czy też cała prowadzona w języku angielskim korespondencja pomiędzy stronami, a więc dokumenty, których absolwenci ogólnych kierunków studiów lub filologii bez odpowiedniego wsparcia specjalistów w ogóle nie są w stanie przetłumaczyć fachowo.

Kto choć raz w życiu korzystał z usług biura tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego, ten doskonale wie, że w Ostrołęce i innych polskich miastach nie jest tak łatwo znaleźć tłumacza przysięgłego języka angielskiego, który byłby obeznany we wszystkich dziedzinach. Tłumacza, który sprostałby wysokim wymaganiom i oczekiwaniom klientów, niejednokrotnie bardzo się przy tej okazji wydatkujących i pragnących załatwić swoje formalności możliwie jak najszybciej, jak najtaniej i oczywiście bez żadnych błędów, z powodu których dany urząd tłumaczenia nie przyjmie lub każe je poprawiać.

Niejednokrotnie, jak dowiadujemy się od rozczarowanych klientów, którzy trafiają do nas z zawierającymi błędy lub źle wykonanymi tłumaczeniami sporządzonymi przez początkujących tłumaczy przysięgłych lub nie weryfikujące kwalifikacji swoich podwykonawców agencje tłumaczeń, tłumaczenie uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego nie nadaje się do niczego, ponieważ zawiera ono poważne błędy merytoryczne i jest przez to całkowicie bezużyteczne.

Działając na rynku ostrołęckim od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku wielkim wysiłkiem i poświęceniem udało nam się zdobyć olbrzymie doświadczenie w zakresie tłumaczeń przysięgłych z i na język angielski. Wypracowane przez nas gotowe rozwiązania przewidują pracę w tandemie, tzn. tłumacz przysięgły języka angielskiego wykonuje poświadczane przez siebie tłumaczenie w ścisłej współpracy z wyspecjalizowanym w danej dziedzinie tłumaczem języka angielskiego, który nie jest tłumaczem przysięgłym, ale posiada na tyle wysokie kwalifikacje, by przejąć odpowiedzialność za merytoryczną treść dokumentu. Tłumacz przysięgły odpowiada z kolei za formalną stronę tłumaczenia, tzn. oprócz kontroli językowej sprawdza dokument pod względem jego spójności, wierności i dopuszczalności do obrotu prawnego, stawiając swoją pieczęć pod tłumaczeniem wykonanym wspólnie z drugim, wyspecjalizowanym w konkretnej dziedzinie nieprzysięgłym tłumaczem języka angielskiego.

Takie wypracowane na przestrzeni wielu lat podejście pozwala nam znacząco poprawić pod każdym względem jakość i spójność terminologiczną oferowanych przez nas tłumaczeń przysięgłych. Nasi klienci otrzymują tłumaczenia dokumentów, dzięki którym już za pierwszym razem mogą bezproblemowo załatwić swoje sprawy w sądzie lub urzędzie.

Od ponad 20 lat dostarczamy wysokiej klasy tłumaczenia specjalistyczne dla indywidualnych i firmowych klientów z terenu Ostrołęki i okolic. W tym czasie mieliśmy do czynienia z prawie każdym rodzajem tekstu, dzięki czemu mogliśmy wyspecjalizować się w kluczowych dziedzinach tematycznych.

Jeśli szukacie Państwo niedrogiego i sprawdzonego tłumacza przysięgłego języka angielskiego w Ostrołęce, to trafiając na tę stronę właśnie lub być może nareszcie go znaleźliście. Wszelkiego rodzaju tłumaczenia z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski, w tym tłumaczenia uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego, to nasza specjalność.