Jakość

U nas możecie Państwo zamówić DOBRE TŁUMACZENIA, tzn. takie tłumaczenia, które posłużą Państwu jako wartość dodana:

  • tłumaczenia, które nadają się od razu do wykorzystania,
  • tłumaczenia, które pod względem graficznym wyglądają identycznie jak oryginał,
  • i wreszcie tłumaczenia, które nie są bezmyślnym kalkowaniem słów, lecz przenoszą sens i treści zawarte w przekazanych nam do tłumaczenia dokumentach.

Tłumaczenie pisemne to interpretacja znaczenia tekstu napisanego w języku źródłowym i stworzenie odpowiednika przekazującego to samo znaczenie w języku docelowym – nie tłumaczenie wyraz po wyrazie.

Sztuka przekładu polega na przekazywaniu komunikacji zawartej w jednym języku na komunikację w drugim języku, a nie na tłumaczeniu pojedynczych słów na zasadzie kalki językowej.

Aby zostać tłumaczem, nie wystarczy więc znać tylko język. Sztuka tłumaczenia jest znacznie bardziej skomplikowana i wymaga wieloletniego treningu i talentu.

W naszym biurze możecie Państwo skorzystać z usług utalentowanych, doświadczonych i wykwalifikowanych tłumaczy, którzy wkładają serce  w to, co robią.

Zgodność terminologiczna

Dobrze wykonane tłumaczenie to takie, które uwzględnia różnice pomiędzy różnymi systemami prawnymi, znajdując dla czasami nie istniejących w naszym regionie terminów i definicji ich najbardziej zbliżone odpowiedniki.

Na podstawie trafiających do naszego biura dokumentów udało nam się przez lata przyporządkować do nazewnictwa funkcjonującego w Polsce wiele podstawowych terminologii stosowanych w różnych krajach, w związku z czym oferowane przez nas tłumaczenia tym różnią się od tłumaczeń oferowanych przez większość naszych konkurentów, że zamiast kalki językowej zawierają autentyczne sformułowania funkcjonujące po obu stronach bariery językowej.


Tłumaczenia, tłumaczenia i jeszcze raz tłumaczenia