Jakość

U nas możecie Państwo zamówić DOBRE TŁUMACZENIA, tzn. takie tłumaczenia, które posłużą Państwu jako wartość dodana:

  • tłumaczenia, które nadają się od razu do wykorzystania,
  • tłumaczenia, które pod względem graficznym wyglądają identycznie jak oryginał,
  • i wreszcie tłumaczenia, które nie są bezmyślnym kalkowaniem słów, lecz przenoszą sens i treści zawarte w przekazanych nam do tłumaczenia dokumentach.

Tłumaczenie pisemne to interpretacja znaczenia tekstu napisanego w języku źródłowym i stworzenie odpowiednika przekazującego to samo znaczenie w języku docelowym – nie tłumaczenie wyraz po wyrazie.

Sztuka przekładu polega na przekazywaniu komunikacji zawartej w jednym języku na komunikację w drugim języku, a nie na tłumaczeniu pojedynczych słów na zasadzie kalki językowej.

Aby zostać tłumaczem, nie wystarczy więc znać tylko język. Sztuka tłumaczenia jest znacznie bardziej skomplikowana i wymaga wieloletniego treningu i talentu.

W naszym biurze możecie Państwo skorzystać z usług utalentowanych, doświadczonych i wykwalifikowanych tłumaczy, którzy wkładają serce  w to, co robią.

Zgodność terminologiczna

Dobrze wykonane tłumaczenie to takie, które uwzględnia różnice pomiędzy różnymi systemami prawnymi, znajdując dla czasami nie istniejących w naszym regionie terminów i definicji ich najbardziej zbliżone odpowiedniki.

Na podstawie trafiających do naszego biura dokumentów udało nam się przez lata przyporządkować do nazewnictwa funkcjonującego w Polsce wiele podstawowych terminologii stosowanych w różnych krajach, w związku z czym oferowane przez nas tłumaczenia tym różnią się od tłumaczeń oferowanych przez większość naszych konkurentów, że zamiast kalki językowej zawierają autentyczne sformułowania funkcjonujące po obu stronach bariery językowej.

Reklamacje

Wszelkie stwierdzone niedoskonałości w tłumaczeniu należy zgłaszać pisemnie w terminie 7 dni od otrzymania tłumaczenia i faktury. Klientowi przysługuje prawo do uzyskania poprawionego tłumaczenia w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji. Wszelkie spory będą rozstrzygane według miejsca siedziby zleceniobiorcy. Wady produktu i ich konsekwencje są objęte w pełnym zakresie posiadanym przez nas ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.


Tłumaczenia, tłumaczenia i jeszcze raz tłumaczenia