Grafika

Układ graficzny za darmo:

Wszystkie tłumaczenia wykonujemy zazwyczaj w formie jak najbardziej zbliżonej do oryginału, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że na zachowaniu układu graficznego mu nie zależy.

Rozmieszczenie tekstu na stronie wraz ze wszystkimi elementami graficznymi, takimi jak rysunki, wykresy i tabele, wykonujemy całkowicie bezplatnie – albo ręcznie przenosimy poszczególne elementy z oryginalnego pliku przesłanego nam do tłumaczenia pocztą elektroniczną, albo wskanowujemy je z dokumentów dostarczonych nam w formie papierowej.

Aby przetłumaczony dokument był łatwy w użyciu, staramy się upodobnić go w możliwie jak największym stopniu do oryginału. Przy dzisiejszym rozwoju techniki komputerowej nie jest to zadanie nader skomplikowane. W przypadku jednak obróbki plików w programach stricte graficznych, takich jak Illustrator czy InDesign, zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji.


Obróbka graficzna tłumaczeń

Edycja w programach graficznych

W następujących programach edytujemy tłumaczenia bezpłatnie:

  • MS PowerPoint
  • Adobe Acrobat Pro
  • Adobe PhotoShop
  • Adobe InDesign
  • Adobe Illustrator